Digitale strategie

Vanuit onze ervaring en luisterend naar je noden en doelstellingen, stippelen we minutieus een digitale strategie uit:

Luisteren

Vanaf het eerste gesprek proberen we structuur te geven aan het project. Ervaring leert ons namelijk dat het onderschatten van de planning toch als een boomerang terugkeert in de loop van het project, ook al is het verleidelijk om er meteen in te vliegen en code te beginnen tokkelen.

Meten

Indien je al over een website beschikt, pluizen we je Google Analytics en Google Webmaster Tools accounts uit, om te kijken naar tendensen: welke pagina’s zijn populair en welke niet, wat is het klikgedrag van bezoekers op de website,…

Plannen

Op basis van al die informatie werken we eerst alle inhoudstypes uit. Een inhoudstype is (binnen het Drupal CMS) een verzameling van velden. Velden bestaan uit tekst, tags en media. Goed gestructureerde inhoudstypes bieden de mogelijkheid om de inhoud op verschillende pagina’s dynamisch weer te geven. 

Naast de inhoudstypes maken we in een tekenprogramma wireframes op. Wireframes zijn heel droge weergaves van de inhoud en indeling van elk type webpagina. Meestal maken we enkele varianten, zodat we de grafisch ontwerper niet in een hoekje duwen. Wireframes bieden een belangrijke houvast aan de ontwerper. Zonder een menu-structuur en de basis bouwblokken kan je immers geen goed grafisch ontwerp maken…

De inhoudstypes en wireframes worden toegelicht en na je goedkeuring starten we met de opmaak van een grafisch ontwerp.

Ontwerp & Ontwikkeling >